คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

วีเนียร์

วีเนียร์

วีเนียร์
ก่อน
วีเนียร์
หลัง
หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างฟัน การเรียงตัวของฟัน หรือสีของฟันโดยถาวร เนื่องมาจากสาเหตุรูปร่างฟันผิดรูป, ฟันมีการตกกระ, สีฟันคล้ำ หรือได้รับการอุดหลายตำแหน่งเพื่อซ่อมฟันผุอย่างในรูป

ตัวอย่าง คุณสามารถได้รับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ด้วย veneer ซึ่งเปรียบเสมือนการใส่หน้ากากให้ฟัน ทำให้ทันตแพทย์สามารถเปลี่ยนสีและรูปร่างของฟันให้สวยงามได้อย่างที่คุณต้องการ

ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 บาทสำหรับคอมโพสิตวีเนียร์
และเริ่มต้นที่ 14,000บาท สำหรับเซรามิกวีเนียร์