คลินิกทันตกรรมเอยู

รากเทียมดิจิตอลแพลน คืออะไร?

การทำรากเทียมนั้นเป็นหนึ่งในการบูรณะฟันที่สูญเสียไปได้อย่างใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด โดยการปักรากเทียมโดยทั่วไปนั้นจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อเปิดเหงือกและฝังรากเทียม แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถช่วยวางแผนการปักรากเทียมแบบสามมิติหรือดิจิตอลแพลน ช่วยให้คนไข้เห็นภาพการรักษาได้ชัดเจนและเข้าใจง่าย รวมถึงทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ภาพตัวอย่างรากเทียมดิจิตอลแพลน

วิธีการทำดิจิตอลแพลน

1. ทันตแพทย์จะทำการเอ็กเซรย์สามมิติ ซึ่งจากเอ็กซเรย์จะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งที่ต้องการปักรากเทียม ปริมาณกระดูกของคนไข้ และตำแหน่งของเส้นประสาทต่างๆ ซึ่งทำให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนตำแหน่งหรือบริเวณที่จะปักรากเทียมได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น

ภาพเอ็กซเรย์สามมิติวางตำแหน่งปักรากเทียม

2. พิมพ์ปากคนไข้เพื่อเตรียมทำ Surgical Guide 3D เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปักรากเทียมในตำแหน่งที่ทันตแพทย์ได้วางแผนแบบสามมิติเอาไว้ โดยทันตแพทย์จะวางแผนตำแหน่งการปักรากเทียม ปรับมุ การปักรากเทียมผ่าน Surgical Guide ซึ่งจะช่วยลดขนาดแผลการปักรากเทียมและช่วยให้การปักรากเทียมของทันตแพทย์มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และยังช่วยลดระยะเวลาในการทำการรักษา

ภาพตัวอย่าง Surgical Guide 3D

3. วางแผนการทำครอบบนรากเทียมแบบ 3D หลังจากที่ทันตแพทย์วางตำแหน่งปักรากเทียมสามมิติเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงเวลาทำครอบยังสามารถวางแผนครอบฟันใน 3 มิติเพื่อความแม่นยำในการผลิตแกนฟันและครอบฟันให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละท่านได้อีกด้วย

ภาพตัวอย่างการวางแผนทำครอบบนรากเทียมแบบ 3D
Share
Scroll to Top