คลินิกทันตกรรมเอยู

รักษาราก

รักษาราก

ก่อน
หลัง
หากฟันของคุณมีรอยผุขนาดใหญ่, มีรอยแตก, ร้าวหรือสึกจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการปวดฟันอย่างรุนแรง คุณสามารถยืดอายุการใช้งานของฟันซี่นั้นให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยการรักษารากฟัน พบทันตแพทย์ประมาณ 2-3ครั้ง โดยทันตแพทย์จะทำความสะอาดและใส่ยาลงไปในคลองรากฟันเพื่อฆ่าเชื้อโรค เมื่อคลองรากฟันปกติดีแล้วจะทำการอุดปิด หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบูรณะฟันให้แข็งแรงด้วยการทำครอบฟันต่อไป

ราคาเริ่มต้น 8,000 – 14,000 บาท

Scroll to Top