คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

รักษาราก

รักษาราก

ก่อน
หลัง
หากฟันของคุณมีรอยผุขนาดใหญ่, มีรอยแตก, ร้าวหรือสึกจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของอาการปวดฟันอย่างรุนแรง คุณสามารถยืดอายุการใช้งานของฟันซี่นั้นให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยการรักษารากฟัน พบทันตแพทย์ประมาณ 2-3ครั้ง โดยทันตแพทย์จะทำความสะอาดและใส่ยาลงไปในคลองรากฟันเพื่อฆ่าเชื้อโรค เมื่อคลองรากฟันปกติดีแล้วจะทำการอุดปิด หลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบูรณะฟันให้แข็งแรงด้วยการทำครอบฟันต่อไป

ราคาเริ่มต้น 8,000 – 14,000 บาท