คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

ฟันคุด

ฟันคุด

จำเป็นไหมที่ต้องเอาออก?

1.

ฟันคุดเป็นสาเหตุของเหงือกบวมบางครั้งมีอาการปวดร่วมด้วย เนื่องจากไม่สามารถขึ้นได้เต็มซี่และอยู่ในตำแหน่งลึกที่สุดของปากทำให้ทำความสะอาดได้ยาก

2.

เป็นสาเหตุที่ทำให้ฟันกรามแท้ข้างเคียงผุ หากดูจากภาพถ่ายรังสีจะพบว่ามีเงาสีดำในฟันข้างเคียงในตำแหน่งที่ติดกับฟันคุด ซึ่งหมายถึงฟันซี่นั้นกำลังผุอยู่นั่นเอง ข่าวร้ายคือบางครั้งรอยผุนี้สามารถถูกพบได้ด้วยการถ่ายภาพรังสีเท่านั้น เนื่องจากตำแหน่งของรอยผุบางส่วนทันตแพทย์อาจจะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

3.

จากภาพถ่ายรังสียังแสดงให้เห็นว่ามีกระดูกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่รองรับรากของฟันข้างเคียงเนื่องจากกระดูกจะถูกแทนที่ด้วยฟันคุด ส่งผลให้บริเวณนั้นเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์

4.

เพื่อป้องกันฟันกรามซี่ที่สองที่ได้รับผลกระทบจากฟันคุด ในผู้ป่วยบางรายลำดับการขึ้นของฟันมีความผิดปกติ ทำให้ฟันคุดหรือฟันกรามซี่ที่สามขึ้นชนฟันกรามที่สอง เนื่องมาจากช่องว่างด้านหลังมีจำกัด ฟันกรามซี่ที่สองจึงได้รับผลกระทบและเว้นช่องว่างระหว่างกัน ทำให้เศษอาหารสามารถเข้าไปติดตามซอกฟัน และเกิดการผุขึ้นได้

ราคาโปรโมชั่น 1,500 - 5,000 บาท