คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

บริการของเรา

บริการของเรา

การขูดหินปูนและทำความสะอาดด้วยการพ่นทราย

การขูดหินปูนและการพ่นทราย

หินปูนนั้นเป็นแหล่งกักเก็บเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคเหงือก ซึ่งควรได้รับการขจัดออก

อุดฟัน

อุดฟัน

การอุดฟัน คือ วิธีการรักษาเนื้อฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม

ถอนฟัน

ถอนฟัน

มีเพียง 3 สาเหตุเท่านั้น ที่ทันตแพทย์มีความเห็นว่าจำเป็นต้องถอนฟัน คือ ฟันได้รับความเสียหายมาก

จัดฟัน

การจัดฟันนั้นใช้แก้ไขการเรียงตัวของฟัน ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างฟัน ขนาดฟัน ฟันเก ฟันเหยิน ฟันห่าง

รักษาราก

จำเป็นเมื่อฟันของคุณมีรอยผุขนาดใหญ่, มีรอยแตก, ร้าวหรือสึกจนทะลุถึงโพรงประสาทฟัน

ครอบฟัน /สะพานฟัน

ครอบฟันเปรียบเสมือนการใส่หมวกกันน็อคให้ฟัน ช่วยปกป้องฟันที่มีรอยร้าวไม่ให้แตกออก

รากเทียม

รากเทียม

รากเทียมเป็นวิธีการใส่ฟันทดแทนที่ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

วีเนียร์

วีเนียร์

หากคุณต้องการเปลี่ยนรูปร่างฟัน การเรียงตัวของฟัน หรือสีของฟันโดยถาวร เนื่องมาจากสาเหตุรูป

ฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟันด้วยระบบ Zoom เป็นการฟอกสีฟันที่คลินิกโดยทำการรักษาโดยทันตแพทย์

อุดปิดช่องฟันห่าง

อุดปิดช่องฟันห่าง

การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน คือ การรักษาทันตกรรมเพื่อความงามอย่างหนึ่ง ทำการรักษาด้วยการ

ผ่าฟันคุด

ฟันคุดเป็นสาเหตุของเหงือกบวมบางครั้งมีอาการปวดร่วมด้วย เนื่องจากไม่สามารถขึ้นได้เต็มซี่

ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอมทั้งปาก ฟันปลอมบางส่วน โครงอะคริลิก ฟันปลอมบางส่วน โครงโลหะ

SPLINT (NIGHT GUARD)

เฝือกสบฟัน

เฝือกสบฟัน คือ เครื่องมือที่ใส่ในปากเพื่อป้องกัน
ฟันสึกและการปวดกล้ามเนื้อขากรรไกร

RETAINER

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

รีเทนเนอร์ คือ อุปกรณ์สำหรับใส่หลังจากจัดฟันเสร็จเรียบร้อย เพื่อคงสภาพของฟันไม่ให้เคลื่อน