คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

จัดฟัน ทำไมต้องถอนฟัน

การจัดฟันนั้นไม่จำเป็นต้องถอนฟันทุกกรณี ขึ้นอยู่กับพื้นที่ขากรรไกรของคนไข้แต่ละท่านว่าเพียงพอต่อการจัดเรียงฟันให้สวยงามหรือไม่ ฟันมีความซ้อนเกหรือยื่นมากน้อยแค่ไหน ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการจัดฟันแบบถอนฟัน ทันตแพทย์จะพิจารณาให้ถอนฟันกรามน้อยประมาณ 1-4 ซี่ ซึ่งไม่นับรวมฟันคุดที่ควรจะถูกถอนออกไปอยู่แล้ว โดยจำนวนฟันที่ทันตแพทย์แนะนำให้ถอนจะขึ้นอยู่ขึ้นกับการจัดเรียงฟันของคนไข้แต่ละท่านนั่นเอง

เหตุผลที่ทันตแพทย์แนะนำให้ถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน

1. เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเรียงฟัน
กรณีที่ฟันมีความซ้อนเกค่อนข้างมาก ทันตแพทย์จะพิจารณาให้ถอนฟัน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเรียงฟันให้สวยงาม

2. ฟันหน้ายื่นมาก
ในกรณีที่คนไข้ฟันหน้ายื่นมาก หากจัดฟันโดยที่ไม่ถอนฟันอาจไม่สามารถช่วยแก้ไขฟันยื่นได้มากและหลังจัดฟันเสร็จรูปปากยังคงอูมอยู่ ดังนั้นทันตแพทย์จะแนะนำให้ถอนฟัน เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับการดึงฟันและเรียงตัวฟันให้สวยงามมากยิ่งขึ้น และช่วยให้รูปปากยุบลงอีกด้วย

หากไม่อยากถอนฟัน มีวิธีอื่นหรือไม่

1. ใช้หมุดจัดฟันร่วมกับการจัดฟัน
ในกรณีฟันบนยื่นแต่เรียงตัวไม่ซ้อนมากนักทันตแพทย์พิจารณาแล้วว่าสามารถใช้วิธีจัดฟันร่วมกับการปักหมุดได้ วิธีนี้สามารถช่วยดึงฟันเข้ามาได้ในตำแหน่งที่ทันตแพทย์ต้องการโดยไม่ต้องถอนฟัน

2. ขยายขากรรไกร
ใช้สำหรับขยายขากรรไกรที่แคบให้กว้างขึ้น เพื่อให้ขนาดขากรรไกรบนและล่างสัมพันธ์กัน และเพิ่มพื้นที่ให้เพียงพอสำหรับเรียงฟันที่ซ้อนเก เครื่องมืออาจเป็นแบบติดแน่นหรือแบบถอดออกได้ ซึ่งทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาในแต่ละกรณี

3. ตะไบฟัน
การตะไบฟัน จะใช้ในกรณีที่ฟันมีความซ้อนเกหรือยื่นเพียงเล็กน้อย ซึ่งจะสามารถตะไบได้มากหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับขนาดฟันของฟันคนไข้ ถ้าคนไข้มีฟันซี่ใหญ่อยู่แล้ว ทันตแพทย์จะพิจารณาให้ตะไบฟันได้ โดยปกติจะตะไบฟันเพียงเล็กน้อย ไม่เกินด้านละ 0.25 มิลลิเมตร ถ้าหากตะไบมากเกินไปอาจจะทำให้เกิดการเสียวฟันได้

Share