คลินิกทันตกรรมเอยู

ความรู้สุขภาพ

ความรู้สุขภาพ

จัดฟัน ทำไมต้องถอนฟัน

การจัดฟันนั้นไม่จำเป็นต้องถอนฟันทุกกรณี ขึ้นอยู่กับพื้น … จัดฟัน ทำไมต้องถอนฟัน Read More »

รีเทนเนอร์ คืออะไร ?

รีเทนเนอร์ คือ เครื่องมือสำหรับใช้ในการคงสภาพฟัน หลังจา … รีเทนเนอร์ คืออะไร ? Read More »

“ฟันฝัง” คืออะไร?

ฟันฝัง คือ ฟันที่ไม่สามารถขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ฝังอยู่ … “ฟันฝัง” คืออะไร? Read ...

ฟันเกิน

โดยปกติแล้ว ทุกคนจะมีฟันน้ำนม 20 ซี่ และฟันแท้ 32 ซี่ ห … ฟันเกิน Read More »

Scroll to Top