คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

แกนฟันบนรากเทียมเฉพาะบุคคล (Customized abutment)

ในกระบวนการทำครอบบนรากเทียม จะมี Abutment เป็นแกนยึดระหว่างครอบฟันกับรากเทียม ปกติจะมีทั้งแกนฟันบนรากเทียมสำเร็จรูปที่ใช้โดยทั่วไป และแกนฟันบนรากเทียมเฉพาะบุคคล ในบางตำแหน่งการใช้แกนฟันบนรากเทียมสำเร็จรูปอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากรูปร่างลักษณะการผายของแกนฟันจะไม่สามารถกลมกลืนกับรูปร่างของเหงือกและฟันซี่ข้างเคียงได้อย่างสมบูรณ์ ในบางกรณีทันตแพทย์จึงแนะนำแกนฟันบนรากเทียมเฉพาะบุคคล โดยนำ Cad-Cam technology มาช่วยในการวางแผนและออกแบบแกนฟันให้เหมาะสมกับตำแหน่งรากเทียมของคนไข้แต่ละท่าน ทันตแพทย์สามารถกำหนดลักษณะของขอบเหงือกอย่างเม่นยำสามารถกำหนดตำแหน่งและระดับที่เหมาะสมของครอบฟัน เมื่อต่อแกนฟันเข้ากับครอบฟันจะสามารถต่อได้อย่างแนบสนิท นอกจากนี้การทำ customized abutment ส่งผลให้การขึ้นรูปครอบฟันนั้นมีความหนาสม่ำเสมอ ทำให้ครอบฟันมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

Share