คลินิกทันตกรรมเอยู

เฝือกสบฟัน

เฝือกสบฟัน

เฝือกสบฟัน คือ เครื่องมือที่ใส่ในปากเพื่อป้องกันฟันสึกและการปวดกล้ามเนื้อขากรรไกร เนื่องมาจากการนอนกัดฟัน โดยการนอนกัดฟันนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความเครียด โดยเฝือกสบฟันจะมี 2 ประเภท คือ เฝือกสบฟันแบบนิ่ม และแบบแข็ง โดยเฝือกสบฟันจะรับแรงแทนฟันขณะคนไข้นอนกัดฟันซึ่งสามารถการสึกของฟันแท้ได้และยังมีหน้าที่กระจายแรงสบฟันช่วยให้ฟันแต่ละซี่รับแรงได้เท่าๆกัน

เฝือกสบฟันแบบนิ่มราคา 3,000 บาท/ชิ้น

เฝือกสบฟันแบบแข็งราคา 5,000 บาท/ชิ้น

Scroll to Top