คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

เฝือกสบฟัน

เฝือกสบฟัน

เฝือกสบฟัน คือ เครื่องมือที่ใส่ในปากเพื่อป้องกันฟันสึกและการปวดกล้ามเนื้อขากรรไกร เนื่องมาจากการนอนกัดฟัน โดยการนอนกัดฟันนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลากหลายสาเหตุ อาทิเช่น ความเครียด โดยเฝือกสบฟันจะมี 2 ประเภท คือ เฝือกสบฟันแบบนิ่ม และแบบแข็ง โดยเฝือกสบฟันจะรับแรงแทนฟันขณะคนไข้นอนกัดฟันซึ่งสามารถการสึกของฟันแท้ได้และยังมีหน้าที่กระจายแรงสบฟันช่วยให้ฟันแต่ละซี่รับแรงได้เท่าๆกัน

เฝือกสบฟันแบบนิ่มราคา 4,000 บาท/ชิ้น

เฝือกสบฟันแบบแข็งราคา 6,000 บาท/ชิ้น