คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer)

รีเทนเนอร์ คือ อุปกรณ์สำหรับใส่หลังจัดฟันเสร็จเรียบร้อย เพื่อคงสภาพของฟันไม่ให้เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม รีเทนเนอร์มี 3 ประเภท คือรีเทนเนอร์ใส รีเทนเนอร์ลวดและ Fixed Retainer

รีเทนเนอร์มี 3 ประเภท

1. รีเทนเนอร์แบบใส ราคา 2,000 บาท/ชิ้น

2. รีเทนเนอร์แบบลวด ราคา 2,000 บาท/ชิ้น

3. Fixed Retainer ราคา 5,000 บาท/ชิ้น