คลินิกทันตกรรมเอยู

อุดฟัน

อุดฟัน

การอุดฟัน คือ วิธีการรักษาเนื้อฟันที่ถูกทำลายจากการผุให้สามารถใช้งานได้และกลับมารูปทรงเดิม โดยทันตแพทย์จะเอาเนื้อฟันที่ผุออกและทำความสะอาด จากนั้นจึงเติมวัสดุอุดฟันลงไป เพื่อช่วยป้องกันการผุเพิ่มขึ้นด้วยการปิดช่องทางที่แบคทีเรียสามารถเข้าไปได้

วัสดุอุดโลหะ (อะมัลกัม)

เป็นวัสดุอุดฟันที่คงทน แข็งแรง และราคาไม่แพง วัสดุมีสีเงินหรือสีเทา จึงนิยมใช้ในในบริเวณฟันบดเคี้ยวหรือฟันกราม เนื่องจากสามารถรับแรงบดเคี้ยวได้ดี

ราคาเริ่มต้น 700 – 1,000 บาท/ด้าน

วัสดุอุดสีเหมือนฟัน (เรซินคอมโพสิต)

เป็นวัสดุอุดที่มีสีใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ จึงนิยมใช้บริเวณฟันหน้าที่ต้องการความสวยงาม วัสดุอุดนี้มีความแข็งแรงพอสมควร แต่รับแรงบดเคี้ยวได้น้อยกว่าวัสดุอุดโลหะจึงไม่นิยมใช้อุดฟันขนาดใหญ่ อาจจะเกิดการบิ่น แตกหักได้ง่าย

ราคาเริ่มต้น 800 – 1,000 บาท/ด้าน

ก่อน
หลัง
Scroll to Top