คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

อุดปิดช่องฟันห่าง

อุดปิดช่องฟันห่าง

อุดปิดช่องฟันห่าง
การอุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน คือ การรักษาทันตกรรมเพื่อความงามอย่างหนึ่ง ทำการรักษาด้วยการใช้วัสดุอุดฟันคอมโพสิตเรซิ่นที่มีสีเหมือนฟันธรรมชาติมาช่วยเสริมเข้าไปบริเวณช่องว่างระหว่างฟัน โดยทันตแพทย์จะเลือกสีของวัสดุอุดฟันให้ใกล้เคียงกับสีฟันเดิมและสร้างรูปร่างให้เรียบเนียนเข้ากับฟันธรรมชาติ ซึ่งทำให้ผู้อื่นไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นฟันที่มีการอุดปิดช่องว่างไว้ การอุดเติมฟันยังสามารถแก้ปัญหาฟันบิ่น หรือฟันหักได้ แต่จะทำได้ในกรณีที่ไม่สูญเสียเนื้อฟันมากเกินไป

ราคาเริ่มต้น 1,500 – 3,000 บาท

อุดปิดช่องฟันห่าง
ก่อน
อุดปิดช่องฟันห่าง
หลัง
อุดปิดช่องฟันห่าง
ก่อน
อุดปิดช่องฟันห่าง
หลัง