คลินิกทันตกรรมเอยู

รวมรูปภาพ

รวมรูปภาพ

  • คอมโพสิตวีเนียร์
  • จัดฟัน
  • เซรามิกวีเนียร์
  • ปักรากเทียม
  • ฟอกสีฟัน Zoom
  • รักษาราก
  • ครอบฟันเซรามิก
  • ขูดหินปูน + Airflow

คอมโพสิตวีเนียร์

จัดฟัน

จัดฟันแบบดามอน
จัดฟันโลหะ
จัดฟันใส Invisalign

เซรามิกวีเนียร์

ปักรากเทียม

ฟอกสีฟัน Zoom

รักษาราก

ครอบฟันเซรามิก

ขูดหินปูน + Airflow

Scroll to Top