คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

รวมรูปภาพ

รวมรูปภาพ

คอมโพสิตวีเนียร์

จัดฟัน

จัดฟันแบบดามอน
จัดฟันโลหะ
จัดฟันใส Invisalign

เซรามิกวีเนียร์

ปักรากเทียม

ฟอกสีฟัน Zoom

รักษาราก

ครอบฟันเซรามิก

ขูดหินปูน + Airflow