คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

ฟันเกิน

โดยปกติแล้ว ทุกคนจะมีฟันน้ำนม 20 ซี่ และฟันแท้ 32 ซี่ หากมีความผิดปกติหรือมีจำนวนมากกว่านี้เราจะเรียกฟันเหล่านี้ว่า “ฟันเกิน” ซึ่งสามารถพบทั้งในฟันน้ำนมและฟันแท้ และพบได้ในทุกตำแหน่ง ฟันเกินอาจจะงอกขึ้นมาหรือฝังอยูในขากรรไกร ส่วนมากฟันเกินจะไม่แสดงอาการใดๆ และมักจะตรวจพบได้จากภาพถ่ายรังสี แต่ฟันเกินอาจส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาอื่นๆภายในช่องปากตามมา เช่น งอกผิดตำแหน่ง, ขวางฟันซี่อื่นๆ ทำให้ฟันเกิดการซ้อนเก, เกิดเป็นฟันเกินคุดเนื่องจากไม่สามารถงอกขึ้นมาได้ทำให้ทันตแพทย์ส่วนมากแนะนำให้ผ่าตัดหรือถอนฟันเกินออก และในบางกรณีทันตแพทย์จัดฟันอาจจะพิจารณานำฟันเกินขึ้นมาเพื่อแทนที่ฟันแท้ ในกรณีที่สูญเสียฟันแท้อีกด้วย 

Share