คลินิกทันตกรรมเอยู

ฟันปลอม

ฟันปลอม

ฟันปลอมแบบถอดได้

  • ฟันปลอมทั้งปากราคา 12,000 บาท /ชิ้น
  • ฟันปลอมบางส่วน โครงอะคริลิก ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท
  • ฟันปลอมบางส่วน โครงโลหะ ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท
Scroll to Top