คลินิกทันตกรรมเอยู

完全打開蓋子之後,真的很像飛壘口香糖呃,真的是童年的味道,購買電子菸煙油當然百人百口,每個人可能對一隻煙油的評價都是不一樣的。

ถอนฟัน

ถอนฟัน

มีเพียง 3 สาเหตุเท่านั้น ที่ทันตแพทย์มีความเห็นว่าจำเป็นต้องถอนฟัน คือ ฟันได้รับความเสียหายมาก เนื่องจากฟันผุ หรือโรคปริทันต์, การถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน และฟันคุด

ราคาถอนฟันเริ่มต้น 1,000 – 2,000 บาท