คลินิกทันตกรรมเอยู

ถอนฟัน

ถอนฟัน

มีเพียง 3 สาเหตุเท่านั้น ที่ทันตแพทย์มีความเห็นว่าจำเป็นต้องถอนฟัน คือ ฟันได้รับความเสียหายมาก เนื่องจากฟันผุ หรือโรคปริทันต์, การถอนฟันร่วมกับการจัดฟัน และฟันคุด

ราคาถอนฟันเริ่มต้น 700 – 1,500 บาท

Scroll to Top