คลินิกทันตกรรมเอยู

ถอนฟันแล้วนานมั้ย กว่าจะได้ฝังรากเทียม?

ผู้ป่วยหลายท่านมักมีคำถามว่า ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อการฝังรากเทียมหลังจากถอนฟันคือเมื่อไหร่ โดยปกติแล้ว ธรรมชาติของการสร้างกระดูกใหม่ในคนปกตินั้นจะใช้เวลาประมาน 3-6 เดือนขึ้นกับอายุและโรคประจำตัวของผู้ป่วย อย่างไรก็ตามการรอหรือ เว้นการใส่ฟันทดแทนนานเกินไปจะส่งผลเสียได้เช่นเดียวกัน โดยที่ฟันรอบข้างและฟันคู่สบจะมีการล้มเอียงหรืองอกเข้ามาในช่องไร้ฟันนั้น และกระดูกในช่องว่างจะมีการละลายตัวอย่างรวดเร็วเมื่อผ่านเวลาไปนานระยะหนึ่ง ดังนั้นผู้ป่วยควรจะมารับการผ่าตัดฝังรากเทียมเพื่อให้มีฟันใหม่ทดแทนฟันที่สูญเสียตามระยะเวลาที่แนะนำครับ

ทพ. เวทัส ศักดิ์เดชยนต์

Share
Scroll to Top