คลินิกทันตกรรมเอยู

การปักรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน

หากคุณจำเป็นที่ต้องถอนฟันและวางแผนที่จะปักรากเทียมเพื่อทดแทนฟันที่เสียไป วันนี้เรามีอีกวิธีหนึ่งมาแนะนำทุกท่านค่ะ นั่นก็คือการปักรากเทียมทันทีหลังถอนฟัน(Immediate implant placement )

ปกติขั้นตอนของการทำรากฟันเทียม เราจะทำการรักษาหลังจากที่คนไข้ถอนฟันประมาณ 2-3 เดือน นอกจากนี้ยังมีอีกวิธีหนึ่ง คือ การทำ immediate implant placement หรือการปักรากเทียมทันทีหลังจากที่ถอนฟัน โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้พิจารณาในแต่ละกรณี และอาจจะต้องมีการปลูกกระดูกเพิ่มเพื่อให้มีปริมาณกระดูกที่เพียงพอสำหรับการปักรากเทียมและช่วยให้รากเทียมยึดติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากในกรณีที่ไม่สามารถทำได้ก็จำเป็นต้องรอตามขั้นตอนตามปกติ

ข้อดีของการทำ Immediate Implant

  • คนไข้ไม่ต้องเจ็บตัวหลายครั้ง
  • ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรักษา
  • การรักษาเสร็จเร็วขึ้น
  • ลดโอกาสการละลายของกระดูก
  • ลดโอกาสการเกิดเหงือกร่น

 

Share
Scroll to Top